Зөвлөх Хуульч

Анхны үнэлгээ нь мэргэжлийн хуульч Тус компани нь модульчлагдсан систем LTD үздэг ч хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөхКомпанийн ажил нь зөвхөн хуульчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид татварын зөвлөх байгаа мэргэжлийн чиглэлээр нь аж ахуй эрхлэх нийгэмлэг (хязгаарлагдмал хариуцлагатай). Өмгөөлөгч хэлэлцүүлэг явуулна гэхэд өлгөж Rechtsanwaltsgesellschaft mbH.